Ara Alexandru Şişmanian /Ara Alexandre Shishmanian

 

Curriculum vitae

Născut pe 26 ianuarie 1951 la Bucureşti, Ara Alexandru Şişmanian urmează, după un prim an la Facultatea de limbi romanice, Secţia Franceză, cursurile Facultăţii de limbi orientale, Secţia Hindi, unde îi are ca profesori de filosofie şi religie indiană succesiv pe Cicerone Poghirc, Sergiu Al-George şi pe d-na Usha Chaudhuri, care-i va dirija în 1974 teza de diplomă despre sacrificiul vedic („Sacrificiul vedic sau Coincidentia oppositorum). 

În 1975 obţine, din partea unei fundaţii armene din Belgia, “Boghos Noubar Pacha”, o bursă în vederea aprofundării studiilor indianistice la Paris, bursă de care nu va putea beneficia, viza română fiindu-i refuzată. Publică sporadic, sub pseudonim, cronici literare în Luceafărul şi eseuri de fenomenologie literară în Steaua. Frecventează Cenaclul de Luni unde citeşte un grupaj de “psalmi”, constituind nucleul volumului Menuetul menestrelului morbid. Pe 4 martie 1977 semnează Apelul pentru respectarea Drepturilor Omului în România – lansat de scriitorul Paul Goma – alături de alţi doi scriitori: Ion Negoiţescu şi Ion Vianu. Este, de altfel, singurul din cei circa 180 de semnatari care refuză să semneze faimoasa “abjurare” propusă de regulă de securitate, ca şi orice fel de alt document, în ciuda insistenţelor securistice (pentru mai multe detalii vezi mai jos nota 1).

Părăseşte România în 1983, în urma multiplelor persecuţii profesionale şi politice între care, în 1978, o tentativă de internare “psihiatrică” pe baza decretului 12/1965, persecuţii ce-l vor împinge de altfel, în 1980, la o grevă a foamei de 58 de zile (29 octombrie – 25 decembrie)[1]. Se stabileşte definitiv în Franţa unde urmează cursuri de istoria religiilor la Ecole Pratique des Hautes Etudes şi studiază sanskrita, armeana clasică, ebraica biblică şi copta, pregătind o teză de semiologie comparată a religiilor (vedism şi gnosticism). Devine din 1986 membru al Asociaţiei Franceze de Studii Indiene, iar din 1988 al Asociaţiei Francofone de Coptologie. Publică, în reviste de orientalistică şi în Actele unor Conferinţe internaţionale de istoria religiilor, mai multe studii de specialitate.

Activitatea ştiinţifică nu-l împiedică s-o continue pe cea politică. Astfel, între 7 noiembrie şi 7 decembrie 1989 întreprinde o nouă grevă a foamei determinată de gravele persecuţii cărora le era victimă la acea dată scriitorul Dan Petrescu (se vorbea chiar de arestare). După 30 de zile încetează greva foamei însă participă la “asediul” Ambasadei României din Paris, acţiune ce se va încheia prin căderea “fortăreţei” şi “capitularea” ambasadorului politruc în faţa presiunii revoluţionare a exilului românesc.

Din noiembrie 1987 pînă în ianuarie 1993 proiectează şi realizează un Triptic de poeme: Priviri, Ochiul Orb şi Tireziada, din care va citi şi publica înainte de Revoluţie la cenacluri şi în reviste din exil (Hyperion, Dialog ).

După Revoluţie publică poezie şi articole politice în reviste din ţară (Vatra, Familia, Steaua, Luceafărul, Viaţa Românească, Ramuri, Contrapunct, Nor Ghiank ş.a.) şi din exil (Dialog – München, Galateea – Königsbrunn, Dorul – Danemarca, Lumea liberă românească – New York, New York Magazin, Asymetria – Paris).  

În 1993 izbuteşte realizarea unui Colocviu Internaţional de Istoria Religiilor – «Psychanodia» – la Paris (Institut National de Langues et Civilisations Orientales – INALCO), în memoria lui Ioan Petru Culianu, asasinat de securitate. Creează în mai 2005 asociaţia “Les Amis de I.P. Couliano” al cărei preşedinte este, şi publică, sub auspiciile asociaţiei, tomul I al Actelor colocviului « Psychanodia », în colaborare cu soţia sa Dana Şişmanian. În locul proiectatului tom II, preferă lansarea unui periodic de istoria religiilor Les cahiers «Psychanodia », al cărui prim număr apare în 2011.

Între 1997 şi 1999 publică la editura “Arhipelag” din Târgu Mureş cele trei volume ale Tripticului, a cărui versiune unificată şi definitivată va vedea lumina tiparului în 2001, la editura “Cartea Românească”. Din 2003 şi pînă în prezent volumele de poezie apar în ritm anual, aparţinînd mai multor cicluri: “hexalogia” Migrenelor, din care ultima parte, a şasea, este încă în curs, avînd mai multe volume, ciclul Absenţe, care se încheie cu acest al cincilea volum, în fine, ultimul ciclu, Neştiute, încheiat în 2018.

Începînd cu 2012, poeme traduse în franceză de soţia sa, Dana Şişmanian, apar regulat în reviste francofone de poezie şi pe situri literare pe Internet, ca şi în antologii şi volume colective publicate în Franţa. De asemeni, traduceri în germană şi engleză au fost publicate în reviste şì antologii. În fine, primul volum personal în traducere franceză a apărut în 2014 (Fenêtre avec esseulement), al doilea, în 2016 (Le sang de la ville); al treilea, Les non-êtres imaginaires. Poème dramatique, al cărui titlu evocă Les êtres imaginaires de Jorge Luis Borges, din care se şi inspiră, şi care reprezintă versiunea franceză a Migrenelor VIδ, a apărut în martie 2020 (toate trei, la editura L᾿Harmattan).

 

 

Bibliografie selectivă

Eseuri şi studii

„Proză şi luciditate” [fragment din studiul inedit „Analiza literară”, axat pe romanul Cel mai iubit dintre pămînteni de Marin Preda], Luceafărul, XXIII/37, 13 sept. 1980, p. 3.

„Topos şi Rit în opera lui Mihail Sadoveanu”, în Steaua, anul 31, 1980, nr. 11, pp. 4-6.

„Ciudatele farse şi zadarnicele melancolii ale diaconului Creangă”, în Steaua, anul 32, 1981, nr. 2, pp. 22-24.

„Metaforă culinară şi spirit carnavalesc la George Călinescu”, în Steaua, anul 32, 1981, nr. 7, pp. 8-10.

„Pe marginea unei cărţi despre George Călinescu”, în Familia, 33 (1997), nr. 10-11, pp. 58-64.

„Le Nombre et son Ombre. Cosmodicée et cosmogénie dans le Veda et dans la Gnose”, în Orientalia Lovaniensia Periodica, no. 16 (1985), pp. 205-235; no. 17 (1986), pp. 169-207.

„Le Nombre et son Ombre (Résumé)” (în ciuda titlului e vorba de un text independent de precedentul şi redactat în engleză), în Neoplatonism and Gnosticism, edited by Richard T. Wallis, associate editor Jay Bregman, State University of New York, 1992, pp. 351-380.

„L’Orientalisme au Carrefour. Réflexions en marge d’une «Nouvelle politique de l’Orientalisme»”, în Orientalia Lovaniensia Periodica, no. 24 (1993), pp. 251-277.

„Sémiologie et Ontologie. Quelques observations méthodologiques à partir d’une «spectroscopie» de l’Apocryphon de Jean”, în Orientalia Lovaniensia Periodica, no. 25 (1994), pp. 143-167; no. 26 (1995), pp. 51-76.

„Sergiu Al-George e il suo contributo all’indianistica romena contemporanea”, în La rinascenza orientale nel pensiero europeo. Pionieri lungo tre secoli, ed. Grazia MARCHIANO, Istituti Editoriali e Poligrafici Internazionali, Pisa-Roma, 1996, pp. 201-235.

„Sergiu Al-George – l’abstracteur de la forme”, în Orientalia Lovaniensia Periodica, nr. 27, 1996, pp. 207-238.

„Sergiu Al-George – deschizătorul formei”, în Vatra, nr. 6/1998, pp. 92-95 ; nr. 7/1998, pp. 60-64 ; nr. 8/1998, pp. 53-56 (Semne).

Ascension et hypostases initiatiques de l’âme. Mystique et eschatologie à travers les traditions religieuses, editura ΦΩΣ (Les Amis de I. P. Couliano), 2006, volum colectiv de studii reprezentînd Actele Colocviului internaţional de istoria religiilor „Psychanodia”, editat în colaborare cu Dana Şişmanian (online pe situl personal). În acest volum, studiul: „Dédoublement, chute et salut dans le Veda et dans la Gnose”, pp. 149-237.

Les cahiers «Psychanodia» (n° 1 / Mai 2011), editura ΦΩΣ (Les Amis de I. P. Couliano), publicaţie periodică editată în colaborare cu Dana Şişmanian (online pe situl personal). În acest număr, studiul: „Les sept transgressions de Ioan Petru Culianu”, pp. 9-129, precum şi interviuri şi discuţii din sfera colocviului „Psychanodia”. Studiul „La huitième transgression de Ioan Petru Culianu: la transgression méthodologique” e în pregătire.

„Eminescu restituit: O "versiune integrală" a Luceafărului” (în colaborare cu Dana Şişmanian), în Vatra, 1-2/2018, pp. 15-22 (şi online pe situl personal).

Trei crime de stat. Asasinatele lui Mihai Eminescu, Nicolae Labiş, Marin Preda”, în Les Cahiers „Psychanodia”, n° 2, mai/juin 2021 (online pe situl personal).

Poezie – volume personale

Triptic 1. Priviri, editura Arhipelag, Târgu Mureş, 1997.

Triptic 2. Ochiul orb, editura Arhipelag, Târgu Mureş, 1998.

Triptic 3. Tireziada, editura Arhipelag, Târgu Mureş, 1999.

Triptic: Priviri, Ochiul orb, Tireziada, editura Cartea Românească, Bucureşti, 2001 (cu o prezentare de Dan Cristea).

Migrene I-II-III, editura Cartea Românească, Bucureşti, 2003-2005. Volumul II cu o postfaţă de Dan Cristea, pp. 113-118; voll. I şi III cu prezentări de acelaşi critic.

Migrene IV, editura Paralela 45, 2007.

Migrene V, VIα, VIδ, editura Ramuri, 2007, 2016, 2017.

Absenţe I-II-III-IV, editura Ramuri, 2009-2012.

Neştiute I-II-III-IV, editura Ramuri, 2012, 2014, 2015, 2018.

Neştiute V (ultimul din ciclu), editura ΦΩΣ (Les Amis de I. P. Couliano), 2018 (cu un cuvînt de Dumitru Radu Popa).

Menuetul menestrelului morbid, editura ΦΩΣ (Les Amis de I. P. Couliano), 2019.

Absenţe V, editura ΦΩΣ (Les Amis de I. P. Couliano), 2021.

 

En français:

Fenêtre avec esseulement, poèmes sélectionnés et traduits en français par Dana Shishmanian, éditions L’Harmattan, Paris, 2014 (collection Accent tonique).

Le sang de la ville, poèmes sélectionnés et traduits en français par Dana Shishmanian, éditions L’Harmattan, Paris, 2016 (collection Accent tonique).

Les non-êtres imaginaires. Poème dramatique, traduit par Dana et Ara Alexandre Shishmanian, éditions L’Harmattan, Paris, 2020 (collection Accent tonique).

Poezie – în antologii şi reviste

Dieter Schlesak, Gefährliche Serpentinen. Rumänische Lyrik der Gegenwart, Edition Druckhaus 1998, p. 211 (din Priviri).

L᾿éveil du myosotis, Les Éditions du Net, Paris, 2014, éditée par Jean-Pierre Béchu et Marguerite Chamon, pp. 396-399.

Les poètes et le cosmique, Les Éditions du Net, Paris, 2015, éditée par Jean-Pierre Béchu et Marguerite Chamon, pp. 170-171.

Les Poètes, l᾿Eau, et le Feu, Les Éditions du Net, Paris, 2017, éditée par Jean-Pierre Béchu et Marguerite Chamon, pp. 200-201.

D’écriture en écriture, Paris, 2015, 3e tome de l’anthologie des auteurs de la Gazette de la Lucarne, pp. 375-377.

Anthologie poétique de Flammes Vives 2016, volume 1, mai 2016, pp. 135-136 ; volume 3, novembre 2016, pp. 113-115.

Apariţii recente în reviste româneşti: Poezia (2/2018), Luceafărul (6/2018, 10/2020), Discobolul (octombrie-noiembrie-decembrie 2018, octombrie-noiembrie-decembrie 2020), Vatra (3-4/2019, 11/2020), Bucovina literară (1-2-3/2019, 7-8-9/2020), Ararat online (7/2020), Leviathan (nr. 4/2020).

Apariţii în reviste străine, online: Gazette de la Lucarne des écrivains (2013), Le capital des mots (2014, 2016, 2020), Le Temporel, La toile de l’Un, Ragazine, Recours au poème (2016, 2019), Le Pan poétique des muses (2017), La Levure littéraire (2018), Francopolis (2013, 2015, 2017, 2018, 2020); editate: Poésie/première (2018, 2020), À l’index (2017), Intervention à Haute Voix (2018), Concerto pour marées et silence, revue (2020).

 

 [1] În chip de autobiografie politică sub totalitarism, a se consulta interviul-confesiune publicat în iulie 2014 pe situl https://fr.calameo.com/books/003510201e41f859f1cfa, din care un fragment apăruse în revista Ararat nr. 23-24 din decembrie 2007, pp. 13-14, sub titlul Un conglomerat al durerii şi dezgustului.